Nitrik Asit Kullanım Alanları

nitrikasit kullanim

Nitrik Asitin Kullanıldığı Yerler:


Kkuvvetli bir asit olan nitrik asitin kullanım alanı çok geniştir. Nitrik asit kullanan sektörlerden bazıları şunlardır ;

• Metallerin saflaştırlmasında nitrik asit kullanılır.
• Gübre üretiminde nitrik asit kullanılır.
• PH indirgenmesi gereken yerlerde nitrik asit kullanılır.
• Boya kimyasalları sektöründe nitrik asit kullanılır.
• Roket yakıtında nitrik asit kullanılır.
• Dinamit üretiminde nitrik asit kullanılır.
• Patlayıcı maddelerin üretiminde nitrik asit kullanılır.
• Gümüş nitrat üretilmesinde nitrik asit kullanılır.
• Metallerin dağlanması işleminde nitrik asit kullanılır.


 

Benzer Kimyasallar
nitrik asit sodyum metabisülfit
sodyum hidroksit sitrik asit
amonyum klorür oksalik asit
potasyum sorbat sodyum sülfat
ağır soda aktif karbon

 

 


 

flag_tr  flag_en 

Pozitif Kimya

Sipariş Hattı

0216 394 06 16

0507 538 48 48